blick-bassy ריקי שחם

שלום לכם חברים יקרים,

היום פוסט על זמר בעל קול מופלא מקמרון שהאמת – אני לא יודעת עליו הרבה. Blick Bassy.

שמעתי אותו דרך הפרוייקט המדהים של Roseaux, דיסק שמופיעים בו הבה זמרים די מטורפים.

תשיבו – זה ממש שווה

שלכם,

ריקי שחם