ריקי שחם פריז

שלום לחברותי היקרות וחברי היקרים,

צילום מעורר געגוע משדרות מפריז…

שימו לב לנגן הבנג׳ו, בעצם לכולם.

כמה זה יפה ומעורר שמחה ואהבה.

שלכן,

ריקי שחם