ריקי שחם - יון סון נה

טוב, כמעט בלי מילים מיותרות:

תודה לחברי היקר יוחאי שילון שהכיר את יון סון נה, זמרת ג׳אז אדירה.

תקשיבו,

שלכן,

ריקי שחם